Bilder

Bilder från replokalen

Från vänster: Göran Fasting, Jan Nilsson, Bengt Hamedani, Mats Arnesson och Karl-Gustav Edvik

Från vänster: Karl-Gustav Edvik, Mats Arnesson, Jan Nilsson, Bengt Hamedani och Göran Fasting

Bilder från spelning på Ystads Teatercafé 2017-01-17